Kelebihan Sumbangan TERAS

Pelepasan Cukai Pendapatan

Penderma berpeluang untuk menikmati pelepasan cukai pendapatan daripada LHDN. YAWAS akan mengeluarkan resit rasmi sebagai bukti rujukan penderma.

Pelepasan yang dibenarkan

Jumlah derma yang boleh ditolak adalah tertakluk kepada pendapatan agregat yang ada

Style Switcher

12 Predefined Color Skins Top Bar Color Layout Style Patterns for Boxed Version