Cara-cara Permohonan TAWAS


Permohonan untuk menjadi ahli TAWAS boleh dilakukan diantara tiga tempat iaitu;


Anda hanya perlu menyediakan SALINAN DOKUMEN seperti berikut :

  • MyKad Ibu dan Bapa
  • MyKid atau Surat Lahir Anak
  • Surat Pengakuan Anak Angkat ( Jika Perlu )