Pelepasan Cukai Pendapatan


Penderma berpeluang untuk menikmati pelepasan cukai pendapatan daripada LHDN. YAWAS akan mengeluarkan resit rasmi sebagai bukti rujukan penderma.Pelepasan yang dibenarkan

Jumlah derma yang boleh ditolak adalah tertakluk kepada pendapatan agregat yang ada.