SYARAT 1


Permohonan adalah terbuka kepada Anak Selangor yang bermaksud rakyat D.Y.M.M Sultan Selangor yang memenuhi kriteria seperti berikut:

 • Warganegara Malaysia, DAN Lahir di negeri Selangor atau luar negeri Selangor mulai 1hb Januari 2008.
 • Belum mencapai usia 3 tahun
 • Ibu atau Bapa lahir di negeri Selangor, ATAU Ibu atau Bapa lahir di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sebelum 1hb Februari 1974.

SYARAT 2


Permohonan adalah terbuka kepada 'Anak yang dilahirkan di Selangor' yang memenuhi kriteria seperti berikut:

 • Warganegara Malaysia.
 • Lahir di negeri Selangor mulai 1hb Januari 2008.
 • Belum mencapai usia 3 tahun
 • Ibu dan bapa bukan kelahiran Selangor tetapi telah menetap di Negeri Selangor minimum 5 tahun DAN
 • Cop pengesahan Taraf mastautin. Cop boleh diambil dari :-

  • Ahli Parlimen Selangor
  • Pusat Khidmat DUN Selangor
  • Ahli Majlis Pihak Berkuasa Tempatan di kawasan tempat tinggal
  • Penghulu/Ketua Kampung
  • Pengerusi Taman Perumahan/Ketua Blok
  • Ketua Komuniti/Nazir Masjid

SYARAT 3


 • Warganegara Malaysia.
 • Lahir di luar Negeri Selangor, daerah negeri lain yang bersempadan dengan negeri Selangor iaitu (Negeri Sembilan, Perak dan Wilayah Pesekutuan Kuala Lumpur) yang sama dengan ibu atau bapa mulai 1hb Januari 2008.
 • Belum mencapai usia 3 tahun
 • **Ibu/Bapa yang lahir di daerah negeri lain yang sama didaftarkan (merujuk kepada perkara 1) dan sedang menetap di daerah sempadan yang sama

**Ini merujuk kepada contoh berikut :-

Anak lahir di sempadan Selangor iaitu Negeri Sembilan, DAN; Ibu/Bapa mestilah lahir di Negeri Sembilan (sama dengan anak yang ingin didaftarkan) serta perlulah menetap di Selangor yang beralamat di daerah sempadan yang sama (Negeri Sembilan) dan perlu mendapatkan cop pengesahan mastautin hanya daripada :-


 • Penghulu/Ketua Kampung
 • Pengerusi Taman Perumahan/Ketua Blok
 • Ketua Komuniti/Nazir Masjid